Aktuellt 2012

Ny Menybild…

(2012-12-23)

Dagen före dopparedagen och nu går vi äntligen mot ljusare tider. En God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla klubbmedlemmar.

Nya bryggor…

(2012-12-09)

Som tidigare beslutats så har nu ytterligare en 6m bom beställts för vår planerade utökning av Stora bryggan. Det berättas även att de av kommunen beställda bommarna till den Nya bryggan nu finns på plats hos leverantören.

Förslag till Stenpir…

(2012-11-04)

Diskussionen om en utbyggnad av båthamnen har nu kompletterats med ett förslag till anläggande av en stenpir för åtkomst till de av kommunen inköpta bryggorna.

Nya bryggor är på väg…

(2012-11-02)

De av kommunen beställda bryggorna kommer att levereras inom några veckor. Nu startar diskussionen om lämpligaste sätt att från den utvalda platsen skapa lämplig åtkomst, antingen via stenkista eller stenpir eller…

Nya bryggor är beställda…

(2012-10-31)

Den planerade utökningen av vår båthamn har tagit ett steg framåt då kommunen nu i egen ägo beställt bryggor i enlighet med det förslag som diskuterats. 16 st nya platser kommer att skapas. I ett senare skede kommer båtklubben och kommunen att diskutera upplåtelseformerna.

Bryggorna är nu upptagna…

(2012-10-06)

Idag samlades vi vid båthamnen inför den årliga bryggupptagningen. Allt flöt som vanligt på utan missöden. Nytt för i år är att de 5 yttre sektionerna placerades framför bilparkeringen, detta så att en uppdatering av bommarnas placering för att skapa ytterligare 1 båtplats skall vara enklare att utföra. Dagens övning finns nu även dokumenterad via en del bilder som kan studeras via medlemssidorna. Observera att de med båtplats som ej deltog får räkna med att erlägga en arbetsavgift.

Ev ny brygga…

(2012-10-02)

Sidan med info om ev utökning av båthamnen har kompletterats med en skiss på hur den nya bryggan skulle kunna planeras, se bilagd Skiss

Utökning av båthamnen…

(2012-09-29)

Info och frågesidan angående ev utökning av båthamnen har lagts till i menyn, därunder finner du även sidan med en sammanställning av de svar som ges (Inget ev personligt kommer att tas med)

0222…

(2012-09-21)

Kommunens informationsblad 0222 för oktober har nu en notis om att båtklubben diskuterar med kommunen om en ev utbyggnad av båthamnen.

Klubbinfo & hemsida…

(2012-09-16)

Klubbens stadgar finner du nu under den nya sidan klubbinformation. Dit har även styrelsesidan flyttats.

Medlemsregistret uppdaterat …

(2012-09-16)

Medlemsregistret har uppdaterats med en ny stödmedlem och några som även har ställt sig i kö för båtplats.

Utökning av båthamnen…

(2012-09-13)

Klubben diskuterar med kommunen om utökning av båthamnen, läs mer

Bryggupptagning…

(2012-09-11)

Vid dagens styrelsemöte bestämdes att vi samlas lördagen den 6 oktober för att ta upp bryggorna och ställa båthamnen i ordning inför vintern.

Medlemsregistret uppdaterat…

(2012-08-18)

Medlemsregistret har uppdaterats med några som nya stödmedlemmar och några som även har ställt sig i kö för båtplats.

Mörkt på sjön…

(2012-08-04)

Mörkret kommer tidigare och tidigare och det skapar risker på sjön då en båt utan någon form av lanterna i vissa lägen kan bli nästan omöjlig att se. Om man nu inte har lanternor monterade så kan man i alla fall se till att ha en ficklampa att lysa med då andra båtar närmar sig. Länk till händelse förra hösten http://www.maringuiden.se/forum/;thread=408709

Lediga båtplatser…

(2012-07-29)

2 båtplatser finns att låna (resten av säsongen) för den som är medlem i klubben, ställt sig i kö till båtplats, samt meddelar intresse till Hamnkapten.

Badstege på plats…

(2012-07-13)

Nu finns en ordentlig badstege monterad ytterst på stora båtbryggan. Tänk på att närmaste livräddningsring sitter på klubbhuset.

Kommunens föreningsregister…

(2012-07-12)

Sedan den 5 juli är kommunens föreningsregister uppdaterat med vår förenings adress och nu även med en länk till vår webbplats, se föreningsregistret. Det är också utlovat att kommunen beställt, fått levererat och snart kommer att montera en badstege ytterst på den stora bryggan.

Oönskad påhälsning igen…

(2012-06-30)

Idag vid 18-tiden avbröts en pågående båtstöld. Den stulna båten var under bogsering från sin plats i båthamnen när det hela stoppades av en uppmärksam medlem och hans fiskekamrat. Den stulna båten släpptes då efter viss diskussion och den drev då vidare in mot land där den senare kunde bärgas. Den identifierade (i samhället boende) ”båttjuven” är nu rimligtvis ett ärende för polisen som snart var på plats och kunde höra de som var vittnen samt de som utsatts för brottet.

Gösnatta…

(2012-06-22)

Vi gratulerar vår medlem Lars Sjöberg till förstapriset i årets Gösnatta som blev en tävling utan några större fångster trots att antalet tävlande var nästan 80 st. Lars vann med en gös på drygt 2,5 kg.

Gösnatta…

(2012-06-14)

Skinnskattebergs Sportfiskeklubb bjuder in till den årliga fisketävlingen, Gösnatta. Samling vid Båthamnen torsdag den 21/6 kl 19:00

Oönskad påhälsning…

(2012-05-31)

Tidigt imorse upptäcktes stöld av bensindunkar i ett flertal av våra, i båthamnen, liggande båtar. Stölderna är polisanmälda. Vid Skärsjöns badplats fanns senare under dagen resterna av ett antal av dessa stulna bensindunkar uppeldade. Vi uppmanar medlemmarna att se till sina båtar, och vid behov komplettera med flera polisanmälningar.

Medlemsavgifter…

(2012-05-27)

Inbetalningskorten hinner ej delas ut till maj månads slut. De kommer att delas ut under juni månad. Detta hälsar Ordförande Jan.

Kom ihåg att båten måste …

(2012-05-26)

Vi påminner om följande beslut som togs även vid årets årsstämma ”… om båt ej lagts i senast den 18/6 skall hyrestagaren kontaktas. Därefter hyrs platsen ifråga ut i andra hand av Båtklubben. Dvs båtägaren förlorar sin plats för säsongen.”

Följande är saxat från Årsmötet 2012-03-20

(2012-05-10)

§17 Ordförande Jan Lindberg berättade om kommunens önskemål om att utöka brygganläggningen med 15-20 platser syftande till att öka kommunens attraktionsvärde för nyinflyttade samt att även några av dessa platser skulle kunna betraktas som Gästhamnsplatser. Från kommunens sida föredrogs via Jan Lindberg 2 olika alternativ, det ena syftande till ett arrendeförfarande och det andra till ett för klubben, investeringsförfarande. Önskemålet innefattade även önskan om att nå ett resultat om detta redan till denna säsong. Investeringskostnader för ny brygganläggning motsvarar ca 150-200 kSEK. Beslöts att uppdra åt Anders Öberg att föra klubbens talan visavi kommunen syftande till ett mera konkret förslag för klubben ta ställning. Detta att ske via styrelsemöte alternativt Extra stämma.

Beslöts även att uttrycka årsstämmans önskan enligt följande ”Klubben anser att kommunen bör stå för kostnaden och att klubben endast står för ”skötsel” kostnader. Alternativt en ”lägre” arrendekostnad under en rimlig avskrivningstid, som täcks av de intäkter som de nya båtplatserna förväntas ge.”

§18 Hanteringen av ”tomma platser” skall även i år ske så som föregående år. Vid utskick av inbetalningskort skall ett bifogat brev medfölja där det står att om båt ej lagts i senast den 18/6 skall hyrestagaren kontaktas. Därefter hyrs platsen ifråga ut i andra hand av Båtklubben. Dvs båtägaren förlorar sin plats för säsongen.

§19 Om båtplats hyres ut i andra hand måste Hamnkapten få info om detta. Nytt är även att det fortsättningsvis ej ska vara möjligt att hyra ut i andra hand längre än en (1) säsong.