Bryggrindar

Då vi i styrelsen bestämde att öka säkerheten för våra båtar i båthamnen bestämde vi samtidigt att söka bidrag från några Skinnsbergs-företag. Resultatet visas via skyltar uppsatta på respektive grind. Vi tackar dem alla för deras bidrag