Avgifter

Den som betalat medlemsavgiften kan anmäla sitt intresse till egen båtplats.
För att ställa sig i kö är det enklaste att ta kontakt med Styrelsen och Hamnkaptenen är den som sedan fördelar platser..

Medlemsavgift & Rampen 200:- /år
Båtplats – Liten 500:- /år
Båtplats – Stor 700:- /år
Grindnyckeldeponi för de med båtplats 100:-

Klubbens Postgironummer är: 582185-5
Vid betalning, ange namn, adress, telefon nr/mobil nr och e-postadress.

Om du är ny medlem skicka då dina kontaktuppgifter till kassören, hamnkapten och hemsidesansvarig via detta formulär.
Detsamma gäller vid ändring av uppgifter eller om du vill ställa dig i kö för båtplats.
Läs även de Regler och Stadgar som du som medlem har att följa.

Medlemsregistret finns tillgängligt för medlemmarna via den här lösenordskyddade  sidan. När du lämnar dina uppgifter accepterar du detta.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar medlemsregistret och tillhörande personuppgifter