Kölista – Avgifter

Den som betalat medlemsavgiften kan anmäla sitt intresse till egen båtplats.
För att ställa sig i kö är det enklaste att ta kontakt med Styrelsen och Hamnkaptenen är den som sedan fördelar platser.

Årsmöte 2016 bestämde att medlemsavgiften höjs till 200:- /år från och med 2017.

Medlemsavgift & Rampen 200:- /år
Båtplats – Liten 500:- /år
Båtplats – Stor 700:- /år

Klubbens Postgironummer är: 582185-5
Vid betalning, ange namn, adress, telefon nr/mobil nr och e-postadress.

Om du är ny medlem skicka då dina kontaktuppgifter till kassören, hamnkapten och hemsidesansvarig via detta formulär.
Detsamma gäller vid ändring av uppgifter eller om du vill ställa dig i kö för båtplats.
Läs gärna de Regler och Stadgar som du som medlem har att följa.

Medlemsregistret finns tillgängligt för medlemmarna via den här lösenordskyddade  sidan. När du lämnar dina uppgifter accepterar du detta.
Läs gärna mer om publicering av medlemsuppgifter på den här sidan hos
Datainspektionen.

Svenska Båtunionen har publicerat den här sidan som beskriver vad som gäller efter att den nya Dataskyddsförordningen, GDPR träder i kraft den 25 maj 2018.
Vår klubb och vår datalagring för medlemsavgifter, bryggplatser med tillhörande avgifter samt arbetslistor ryms inom 1b med tillhörande resonemang.