Kölista – Avgifter

Den som betalat medlemsavgiften kan anmäla sitt intresse till egen båtplats.
För att ställa sig i kö är det enklaste att ta kontakt med Styrelsen och Hamnkaptenen är den som sedan fördelar platser.

Medlemsavgift & Rampen 100:- /år
Båtplats – Liten 500:- /år
Båtplats – Stor 700:- /år

Klubbens Postgironummer är: 582185-5
Vid betalning, ange namn, adress, telefon nr/mobil nr och e-postadress.

Om du är ny medlem skicka då dina kontaktuppgifter till kassören via detta formulär.
Detsamma gäller vid ändring av uppgifter eller om du vill ställa dig i kö för båtplats.

Medlemsregistret finns tillgängligt för medlemmarna via den här lösenordskyddade  sidan. När du lämnar dina uppgifter accepterar du detta.
Läs gärna mer om publicering av medlemsuppgifter på den här sidan hos Datainspektionen.