Dataskyddsförordningen GDPR

Den 25:e maj 2018 börjar EU:s dataskyddsdirektiv (GDPR) att gälla och dataskyddsförordningen ersätter då den gamla personuppgiftslagen (PUL).
GDPR innebär krav på de som för dataregister, Skinnskattebergs Småbåtsklubb, men å andra sidan rättigheter för de som registreras.

Datainspektionen har information om GDPR, Läs mer: Dataskyddsförordningen 

Skinnskattebergs Småbåtsklubb måste informera de registrerade (medlemmarna) att de är registrerade, vad som registreras samt  hur personuppgifterna används.
Så: Skinnskattebergs Småbåtsklubb har ett medlemsregister.

  • Laglig grund: Medlemskap (etc) innebär ett avtal. Enligt GDPR, artikel 6, 1 så:
    • b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
    • c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
  • Personuppgifter som registreras: Skinnskattebergs Småbåtsklubb behöver hålla reda på vilka som är medlemmar, vilka bryggplatser de har, vilka som står i bryggplatskö, stödmedlemmar, trailermedlemmar, betalda avgifter. Även kontaktuppgifter som namn, adress, telefon, epost, mobil.
  • Hur vi kommer att använda uppgifterna: för föreningens verksamhet.

Om du vill veta vad vi har registrerat om dig, kontakta Hemsidesansvarig

Om du exempelvis misstänker att uppgifter kommit på avvägar, kontakta Hemsidesansvarig .

Om du anser att dina personuppgifter hanteras felaktigt har du möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetskyddsmyndigheten).