Regler och information

För Skinnskattebergs Småbåtsklubbs båthamn gäller följande.

 • Enligt klubbens regler i tillämpliga delar
 • Är vår båthamn en hamn som kräver avfallshantering? Se följande om nya regler för avfallshantering Transportstyrelsen del 1 och del 2 och utifrån dessa dokument är svaret Nej.
 • Om Rampen
 • Miljöhänsyn
   • Tvätt av båt på land får ej ske då ingen anordning finns för att ta hand om tvättvatten och eventuella kemikalier
   • Tvätt av sjösatt båt kan endast ske om naturliga rengöringsmedel används
   • All form av slipning eller liknande ytbehandling av plast eller målade träytor är inte tillåten inom båthamnsområdet
   • Endast båtar med omålade skrov får beredas egen bryggplatsplatts detta för att undvika att eventuell skadlig botternfärg använts.
   • Eventuellt farligt avfall ska av medlem transporteras till Återbruket. Att lämna sådant inom båthamnsområdet är inte tillåtet.
   • Eventuell reparation eller service som kan innebära risk för oljespill får inte utföras inom båthamnsområdet
   • Eventuellt hushållsavfall skall av medlem ej lämnas i kommunens uppställda soptunna utan det ska tas hem
   • Eventuella grovsopor skall av medlem antingen tas till Återbruket eller hem
   • Att vara observant på att inget bränsle- eller oljeläckage förekommer, varken på land eller i sjön.
   • I båt med inombordsmotor ska finnas absorbenter, så kallade ”kölsvinskorvar” eller uppsugningsmattor för uppsamling av olja i kölsvinet eller utrymme under motorn. Vid byte av sådan absorbent ska den lämnas till Återbruket och kärl märkt ”Oljefilter”.