Hem

Skinnskattebergs Småbåtsklubb bildades 1986.

Bryggiläggning lördag den 26 april kl 09:00. Observera att arbetsavgiften för de med båtplats som inte hjälper till numera är 250:-

Klubbens ändamål är:

att främja fritidsaktiviteter för båtägare i Nedre Vättern, samt att handhava en brygganläggning.
att verka för ett gott kamratskap samt att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intresse för nytta och nöje (saxat från §1 klubbens stadgar)

Antal medlemmar är 98 st och antalet båtplatser är 65 st. De som ej har egen båtplats står antingen i kö (16 st) eller så betalar man som stödmedlem och/eller för att använda rampen. Just nu är 8 små och 2 stora båtplatser lediga.

Alla medlemmar uppmanas att meddela/uppdatera sina kontaktuppgifter

Observera att bommen till rampen är lagd åt sidan under båthamnens viloperiod. Detta innebär att Styrelsen uppmanar till försiktighet samt att ansvar för rampens användande ej kan åläggas Styrelsen.

Så här såg det ut i somras vid den nya båtbryggan innan gräset började gro. läs mer
bild 103