Hem

Skinnskattebergs Småbåtsklubb bildades 1986.

Klubbens ändamål är:

 att främja fritidsaktiviteter för båtägare i Nedre Vättern, samt att handhava en brygganläggning.
att verka för ett gott kamratskap samt att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intresse för nytta och nöje (saxat från §1 klubbens stadgar)

Antal medlemmar är ca 100 st och antalet båtplatser är 60 st. De som ej har egen båtplats står antingen i kö eller så betalar man som stödmedlem och/eller för att använda rampen.

Årsmöte 2016, Systemairhallen 16/2 kl19:00. Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna. Agenda

Bild tagen över båthamnen, fler bilder finner du härFoto: www.ferna.se Foto: S Henriksson. www.ferna.se 2014-07-24