Hem

Skinnskattebergs Småbåtsklubb bildades 1986.

Klubbens ändamål är:

att främja fritidsaktiviteter för båtägare i Nedre Vättern, samt att handhava en brygganläggning.
att verka för ett gott kamratskap samt att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intresse för nytta och nöje (saxat från §1 klubbens stadgar)

Antal medlemmar är nu drygt 100 st och antalet båtplatser är 60 st. De som ej har egen båtplats står antingen i passiv kö, 8 st eller aktiv kö, 2 st  eller så betalar man som stödmedlem och/eller för att använda rampen.

Sista datum för sjösättning har passerats. För att inte förlora din båtplats bör du som ej ännu sjösatt göra det så snart som möjligt.

Bild tagen över båthamnen, fler bilder finner du härFoto: www.ferna.se Foto: S Henriksson. www.ferna.se 2014-07-24