Hem

Skinnskattebergs Småbåtsklubb bildades 1986.

Klubbens ändamål är:

 att främja fritidsaktiviteter för båtägare i Nedre Vättern, samt att handhava en brygganläggning.
att verka för ett gott kamratskap samt att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intresse för nytta och nöje (saxat från §1 klubbens stadgar)

Antal medlemmar är nu ca 100 st och antalet bryggplatser är 62 st. De som ej har egen bryggplats står antingen i kö eller så betalar man som stödmedlem och/eller för att använda rampen.

Årsmöte 2021 är planerat till den 6 April kl 19:00 och platsen är
Matsalen
Skinnskattebergs Byggservice
Gamla Riddarhyttevägen 5
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna till ett Corona-anpassat säkert möte

Bryggiläggning planeras till den 17/4 då det enbart blir en fråga om att få de upptagna bommarna på plats

Bild tagen över båthamnen, fler bilder finner du härFoto: www.ferna.se Foto: S Henriksson. www.ferna.se 2014-07-24