Hem

Skinnskattebergs Småbåtsklubb bildades 1986.

Klubbens ändamål är:

 att främja fritidsaktiviteter för båtägare i Nedre Vättern, samt att handhava en brygganläggning.
att verka för ett gott kamratskap samt att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intresse för nytta och nöje (saxat från §1 klubbens stadgar)

Antal medlemmar är nu ca 100 st och antalet bryggplatser är 63 st. De som ej har egen bryggplats står antingen i kö eller så betalar man som stödmedlem och/eller för att använda rampen.

Äntligen ska grusplanen asfalteras. Idag jämnas den till och imorgon tisdag kommer den att asfalteras. Under tiden arbete pågår är infart ej möjlig. Åtkomst till båtarna kan bara ske till fots.

Bild tagen över båthamnen, fler bilder finner du härFoto: www.ferna.se Foto: S Henriksson. www.ferna.se 2014-07-24