Hem

Skinnskattebergs Småbåtsklubb bildades 1986.

Klubbens ändamål är:

 att främja fritidsaktiviteter för båtägare i Nedre Vättern, samt att handhava en brygganläggning.
att verka för ett gott kamratskap samt att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intresse för nytta och nöje (saxat från §1 klubbens stadgar)

Antal medlemmar är nu ca 90 st och antalet bryggplatser är 63 st. De som ej har egen bryggplats står antingen i kö eller så betalar man som stödmedlem och/eller för att använda rampen.

Nytt besked pga väder och vind
Redan nu blåser det rätt så kraftigt, imorgon ska det blåsa mer och på lördag dubbelt mot idag!!
Av säkerhetsskäl beslutar vi att flytta fram bryggiläggningen
till nästa lördag den 29/4. Samling kl 09:00 vid båthamnen

Bild tagen över båthamnen, fler bilder finner du härFoto: www.ferna.se Foto: S Henriksson. www.ferna.se 2014-07-24