Hem

Skinnskattebergs Småbåtsklubb bildades 1986.

Klubbens ändamål är:

att främja fritidsaktiviteter för båtägare i Nedre Vättern, samt att handhava en brygganläggning.
att verka för ett gott kamratskap samt att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intresse för nytta och nöje (saxat från §1 klubbens stadgar)

Antal medlemmar är ca 100 st och antalet båtplatser är 65 st. De som ej har egen båtplats står antingen i passiv kö, ca 10 st eller aktiv kö, 1 st  eller så betalar man som stödmedlem och/eller för att använda rampen.

Styrelsens förslag är nu att vi samlas lördagen den 11 oktober kl 09:00 för att ta upp bryggorna för säsongen. Precis som för ett år sedan så uppmuntrar vi att några samlas kvällen innan och börjar lyfta upp bommar.
Vi påminner även om att arbetsplikt för medlemmar med båtplats gäller och att frånvaro debiteras med 250:-. se reglerna

Bilder tagna över båthamnen, fler finner du här

Foto: www.ferna.se Foto: S Henriksson. www.ferna.se 2014-07-24