Hem

Skinnskattebergs Småbåtsklubb bildades 1986.

Klubbens ändamål är:

att främja fritidsaktiviteter för båtägare i Nedre Vättern, samt att handhava en brygganläggning.
att verka för ett gott kamratskap samt att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intresse för nytta och nöje (saxat från §1 klubbens stadgar)

Antal medlemmar är ca 100 st och antalet båtplatser är 65 st. De som ej har egen båtplats står antingen i passiv kö, ca 10 st eller aktiv kö, 1 st  eller så betalar man som stödmedlem och/eller för att använda rampen.

På årsmötet beslöts att sista dag för iläggning av båt är den 16 juni. Därefter kan Hamnkapten besluta om andrahandsuthyrning av båtplats där båt saknas, se reglerna.

Bilder tagna över båthamnen, fler finner du här
Foto: www.ferna.se Foto: S Henriksson. www.ferna.se 2014-07-24