Hem

Skinnskattebergs Småbåtsklubb bildades 1986.

Klubbens ändamål är:

 att främja fritidsaktiviteter för båtägare i Nedre Vättern, samt att handhava en brygganläggning.
att verka för ett gott kamratskap samt att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intresse för nytta och nöje (saxat från §1 klubbens stadgar)

Antal medlemmar är nu ca 100 st och antalet bryggplatser är 63 st. De som ej har egen bryggplats står antingen i kö eller så betalar man som stödmedlem och/eller för att använda rampen.

Bryggiläggning lördagen den 27 april kl 09:00
Alla medlemmar med båtplats uppmanas delta.
Arbetsavgift 250:- utgår för de som ej deltar utan anmäld frånvaro.

Bild tagen över båthamnen, fler bilder finner du härFoto: www.ferna.se Foto: S Henriksson. www.ferna.se 2014-07-24