Aktuellt 2019

Medlemslista…

(2019-03-03)

Medlemslista och båtplatsförteckning är nu uppdaterade. 3 små och 4 stora båtplatser är lediga.

Protokoll…

(2019-02-16)

Nu finns årsmötesprotokollet att läsa enligt den här länken 
Ny Kassör samt Hamnkapten valdes.

Årsmöte…

(2019-01-15)

Vid dagens styrelsemöte bestämdes att årets Årsmöte blir den 11 februari kl 19:00 PROs lokal, Bergslagsvägen 5. Kallelse kommer tillsammans med årets utskick avseende inbetalning av årets avgifter.

Bommar…

(2019-01-12)

Så är alla gamla bommar sålda. Några till Borlänge och de flesta till Karlskoga.
Tack till de som hjälpte till.

Uppdaterat…

(2019-01-05)

Vi har 3 små och 3 stora bryggplatser lediga .
Vid intresse om bryggplats kan du ta kontakt ordförande eller vice ordförande
Hemsidan uppdaterad med medlemsregister och bryggplatser för 2019

Uppdaterat…

(2019-01-04)

Vi har 3 små och 4 stora bryggplatser lediga .
Vid intresse om bryggplats kan du ta kontakt ordförande eller vice ordförande
Hemsidan uppdaterad med medlemsregister och bryggplatser för 2019

Gott Nytt År…

(2019-01-04)

En god fortsättning på det nya året önskas alla medlemmar.