Aktuellt 2019

Vattenstånd…

(2019-05-04)

Lägre vattenstånd än nu har det nog aldrig varit i vår sjö?.
Mälarenergi har stängt av tillförseln via Hedströmmen nånstans ovanför Storsjön (Malingsbotrakten?) då de behövde torrlägga nere vid Östtuna, där Hedströmmen rinner under vägen mot Kungsör.
De säger att vattnet kan börja släppas på igen om ca 3 veckor och att det inte ska bli lägre än nu.

Medlemslista…

(2019-04-28)

Medlemslista och båtplatsförteckning är nu uppdaterade. 2 små och 4 stora båtplatser är lediga. Viss justering kan behövas gällande de minsta platserna.

Bryggutläggning…

(2019-04-27)

Nu är bryggorna utlagda och alla platser är klara utom några längst ut på nya bryggan för vilka det saknades sprintar. Mer om detta kan ses/läsas här

Bommar…

(2019-04-09)

Idag kom bommarna som beställts för att nu kunna ersätta de sista av de gamla.
Vi kommer även att flytta om på ena sidan av Gamla bryggan för att få 4 st stora platser till.

Rampen…

(2019-03-31)

Islossning, nu går det fort med nordvästliga vindar och liksom tidigare år så behöver vi reparera rampen, men det kunde varit värre.

Bryggiläggning…

(2019-03-25)

Lördagen den 27 april kl 09:00 samlas vi för iläggning av bryggorna
Det går bra att börja boka arbetsvecka via den här sidan.

Medlemslista…

(2019-03-03)

Medlemslista och båtplatsförteckning är nu uppdaterade. 3 små och 4 stora båtplatser är lediga.

Protokoll…

(2019-02-16)

Nu finns årsmötesprotokollet att läsa enligt den här länken 
Ny Kassör samt Hamnkapten valdes.

Årsmöte…

(2019-01-15)

Vid dagens styrelsemöte bestämdes att årets Årsmöte blir den 11 februari kl 19:00 PROs lokal, Bergslagsvägen 5. Kallelse kommer tillsammans med årets utskick avseende inbetalning av årets avgifter.

Bommar…

(2019-01-12)

Så är alla gamla bommar sålda. Några till Borlänge och de flesta till Karlskoga.
Tack till de som hjälpte till.

Uppdaterat…

(2019-01-05)

Vi har 3 små och 3 stora bryggplatser lediga .
Vid intresse om bryggplats kan du ta kontakt ordförande eller vice ordförande
Hemsidan uppdaterad med medlemsregister och bryggplatser för 2019

Uppdaterat…

(2019-01-04)

Vi har 3 små och 4 stora bryggplatser lediga .
Vid intresse om bryggplats kan du ta kontakt ordförande eller vice ordförande
Hemsidan uppdaterad med medlemsregister och bryggplatser för 2019

Gott Nytt År…

(2019-01-04)

En god fortsättning på det nya året önskas alla medlemmar.