Aktuellt 2017

Hjertmans…

(2017-04-25)

Hjertmans Båttillbehör firar 20 år i Västerås!
De har bjudit in över 20 leverantörer som finns på plats för frågor.
Den 27 april mellan kl 10-20 har de extra bra priser i butiken.

Bryggrindar…

(2017-04-23)

Då vi i styrelsen bestämde att öka säkerheten för våra båtar i båthamnen bestämde vi samtidigt att söka bidrag från några Skinnsbergs-företag. Nu sitter riktiga skyltar uppsatta på respektive grind som visar vilka företag som bidrog. Tack till dem.

Blåsigt…

(2017-04-22)

Blåsigt, men vinden kommer från nordväst så båthamnen kom i lä. Vid Aspebobäckens utlopp såg det ut så här vi 10:30 tiden.

Bryggiläggning…

(2017-04-20)

Nytt besked pga väder och vind
Redan nu blåser det rätt så kraftigt, imorgon ska det blåsa mer och på lördag dubbelt mot idag!!
Av säkerhetsskäl beslutar vi att flytta fram bryggiläggningen
till nästa lördag den 29/4. Samling kl 09:00 vid båthamnen

Aprilväder…

(2017-04-14)

Helgen före bryggiläggning och det snöar igen.

Värva medlemmar…

(2017-04-04)

Ytterligare en medlem med bryggplats lämnar klubben. Hög tid att gemensamt börja lobba för att få in nya medlemmar i klubben. Med info om att vi har 6 små och 2 stora bryggplatser lediga och ingen kö så borde det väl inte vara omöjligt?

Lediga bryggplatser…

(2017-04-03)

5 små och 2 stora bryggplatser är lediga och vi har ingen kö.
Vid intresse om bryggplats, tag då kontakt med Hamnkapten, förutsättning för bryggplats är att medlemsansökan godkänts samt att medlemsavgiften betalats.
Mer på den här sidan.

Ingen kö…

(2017-04-02)

3 små bryggplatser är lediga och vi har ingen kö.
Vid intresse om bryggplats, tag då kontakt med Hamnkapten, förutsättning för bryggplats är att medlemsansökan godkänts samt att medlemsavgiften betalats.
Mer på den här sidan.

Medlemsregister & Bryggplatser…

(2017-03-24)

Preliminära Medlemsregister samt Bryggplatser för 2017 har uppdaterats.

Bryggplatser…

(2017-03-23)

Nytt besked, 3 små bryggplatser är lediga.
Vid intresse om bryggplats, tag då kontakt med Hamnkapten, förutsättning för bryggplats är att medlemsansökan godkänts samt att medlemsavgiften betalats.
Mer på den här sidan.

Förberedelser…

(2017-03-21)

Nu ligger de fyra förtöjningsblocken på sin plats och väntar bara på att sol och värme ska göra sitt.

Förberedelser…

(2017-03-18)

Idag har vi markerat på isen var de fyra förtöjningsblock som ligger redo att dras ut på isen ska placeras. I dessa ska sedan den nya tvärbryggan förankras.
Den samt fyra nya fem-meters bommar ska nu beställas från Svenska Flytblock AB i Hedemora.

Bryggor…

(2017-03-16)

Nu har förberedelser startat för att reparera de flytblock som under tidigare säsonger gått sönder.

Rampen igen…

(2017-03-11)

Isen fortsätter att misshandla rampen.

Medlemsregister & Bryggplatser…

(2017-03-04)

Preliminära Medlemsregister samt Bryggplatser för 2017 har lagts till.

 Bryggplatser…

(2017-03-01)

Nytt besked, 4 små bryggplatser är lediga.

Bryggplatser…

(2017-02-28)

Några medlemmar har lämnat klubben och några har bara lämnat sina båtplatser vilket just nu innebär att kön med aktivt köande medlemmar är tömd samt att vi därutöver har 3 ev 4 lediga små bryggplatser.
Vid ev intresse om bryggplats, tag då kontakt med Hamnkapten, förutsättning för köplats är att medlemsansökan godkänts samt att medlemsavgiften betalats.
Mer på den här sidan.

Nycklar…

(2017-02-19)

Årsmötet godkände styrelsens förslag om att bryggrindarna förses med cylindrar för skyddade nycklar. Det innebär att nyckel måste användas för att öppna grind får att ta sig ut på bryggan samt för att öppna grind för att lämna bryggan.
Bestämdes även att varje bryggplatsinnehavare får kvittera ut sin nyckel mot en depositionsavgift på 100:-
Sidan med regler har uppdaterats enligt ovan.

Pimpel…

(2017-02-19)

Idag håller Sportfiskarna DM i pimpelfiske på vår sjö. Parkeringen är fylld med bilar och från vägen ser man ser tävlande utspridda överallt.

Årsmötet…

(2017-02-14)

Årsmötet hölls igår. Styrelsen omvaldes. Datum för årets bryggiläggning bestämdes till lördag den 22/4 kl 09:00. Mötesanteckningarna finner ni här

Rampen…

(2017-02-04)

Asfalten har skrynklats ordentligt av isen. En betongplatta till borde ge bättre skydd av rampen inför kommande vintrar. Bör bli en lämplig arbetsuppgift att utföra innan bryggorna ska läggas i.

Arbetsvecka…

(2017-02-02)

Via Boka din arbetsvecka väljer var och en själv den vecka som passar bäst. Detta fungerade bra förra året. Via den länkade sidan väljer du också om du tar ansvar för nyckeln eller inte.
I de fall dubbelbokning eller obokade veckor inträffar, förbehåller styrelsen sig fördelningsmandatet.

Årsmöte…

(2017-02-01)

Årets årsmöte håller vi den 14/2 kl 19:00 i Aspebo, Systemairhallen Sports Camp (gamla vårdhemmet)
Dagordning: Sedvanliga Årsmötespunkter
Gamla och nya medlemmar är alla välkomna

Gott Nytt År…

(2017-01-01)

En god fortsättning på det nya året önskas alla medlemmar.
gott-nytt-ar-2017