Kameraövervakning

Kameraövervakning Skinnskattebergs Småbåtsklubb

Numera finns kameraövervakning av våra båtbryggor för att kunna förebygga och utreda brott. Vi kameraövervakar med stöd av intresseavvägning utifrån att vi strävar efter en säker Hamnmiljö för våra medlemmar och deras båtar och utrustning.

Vidare baseras vår intresseavvägning på att vi går igenom bildmaterial enbart om det finns misstankar om brott samt att bildmaterialet automatiskt raderas efter 3 veckor från inspelning vilket bedöms utgöra en begränsad risk för de registrerades friheter och rättigheter.

Denna risk anses rimlig i jämförelse med risken för att utsättas för brott om kameraövervakning inte hade funnits på vårt område. Vid misstanke om brott kan bildmaterialet komma att lämnas ut till polisen.

Skinnskattebergs Småbåtsklubb ansvarar för sin kameraövervakning och är personuppgiftsansvarig. Om du har frågor om vår kameraövervakning kan du kontakta oss via mail till hemsidesansvarig

Skinnskatteberg 2021-06-30
Styrelsen Skinnskattebergs Småbåtsklubb