Skicka mail till Hemsidesansvarig

Kommentarer eller frågor är välkomna. Medlemmar i klubben kan få lösenordet till de skyddade sidorna. Det är också ok att skicka in bilder för publik visning på hemsidan.

Hit skickar du även frågor om Dataskyddsförordningen GDPR och hur vi hanterar personuppgifter samt även om vår Kameraövervakning.