Justering av bryggplatser

Inför årets säsong samlades vi för justering av alla båtplatserna. Detta ger oss 3 nya stora platser samt 2 små platser. Sammanlagt har klubben nu 13 stora  platser samt 52 små fördelade på våra 3 bryggor

Här är gänget som samlades lördagen den 5 april.