Stora bryggan

Den här bryggan har 43 platser varav 9 st är 3 m breda med 6 m bommar. Alla övriga är 2,3 m breda och har 5 m bommar med undantag för 2 st längst in som har 4 m bommar.

Bryggor och landgång kommer från Svenska Flyblock AB i Hedemora

IMG_1428

Bidrag till grindarna har fåtts från följande Skinnsbergs företag
2016 komplettering med grind från Jakobssons Smide i Kolsva

grind-1Bryggan fick våren 2014 en ny landgång på 7,5 m som flyttade ut hela bryggan ca 2 m vilket i sin tur gynnar de med platser närmast land.

Landgång på plats
Längst ut på bryggan finns en tvärliggande brygga på ca 30 m2 som kan användas som brygga för gästande båtar.