Rampen

RAMPEN bekostas och underhålls av SKINNSKATTEBERGS SMÅBÅTSKLUBB

Den är till för MEDLEMMARNA
Bli medlem Du också för bara 200 kr/år, läs mer här
Exempelmedlemskort, rekommenderat för de som endast nyttjar rampen, Maila Vice Ordförande för sådant.

Kontaktpersoner finns angivna på Kojans anslagstavla och här

Bommen till Rampen skall alltid vara stängd.
Undantag, endast när bil med trailer använder rampen.
Detta är en ansvarsfråga för styrelsen.

rampen