Aktuellt 2024

Arbetsvecka…

(2024-04-14)

Sidan för val av arbetsvecka är nu tillagd.
Ävenså Medlemsregister 2024 och Bryggplatser 2024

Bryggutläggning…

(2024-04-14)

Lördag den 27/4 kl 09:00 samlas vi som vanligt för iordningställande av vår båthamn inför sommaren

Gamla bryggan har redan fått landgången på plats
Till den ska bommarna läggas på plats

Till Nya bryggan behöver betongklumpen (stenkistan) ”repareras” och förhoppningsvis hinner vi med det innan den 27:e
Till den ska landgången och bommarna läggas på plats

Välkomna

/Ricke
För styrelsen

Årsmötet…

(2024-03-24)

Årsmötesprotokollet finns nu att läsa här

Bryggutläggning…

(2024-03-24)

Bryggutläggning, i år bommar och landgångar, kommer att ske lördag 27/4 kl 09:00

Medlemsavgifter…

(2024-02-17)

Årets medlemsavgifter är nu utskickade

Årsmöte…

(2024-02-17)

Torsdag 21 mars kl 19:00 i Matsalen
Skinnskattebergs Byggservice
Riddarhyttevägen 5