Skicka mail till kassören och hemsidesansvarig med kontaktuppgifter