Skicka mail till kassören, Hamnkapten och hemsidesansvarig med kontaktuppgifter