Bryggupptagning hösten 2022

Så är alla bryggor upptagna inför vintern. Som förr om åren så samlades 10 st i fredags som med gemensamma krafter tog upp bommarna på gamla bryggan samt förberedde övriga bommar genon att dra ur alla saxpinnar. På lördagen samlades sen ytterligare 12 som med hjälp av Systemairs traktor såg till att alla bryggor och de få kvarvarande bommarna blev upptagna. De bryggdelar som nu behöver repareras ligger alla så till att det bör bli enkelt att till våren reparera det som behövs.
Stort tack till alla som samlades och stort tack till Kjell som även i år lånat frontlastare med snabel. Stort tack även till Manfred och Jan som tillverkat en ny lyftanordning som underlättade lyften av bryggorna.
Det som inte blev bra i år är att det blev alldeles för få som kunde hjälpa till att dra upp rören. Hjälpen på fredagen med bommarna är toppen men det viktigaste måste ändå vara att vi till lördagen har tillräckligt många som kan hjälpa till med rören.
Vi avslutade med kaffe och smörgås, tack för dessa Kenth.