Bryggupptagning hösten 2018

Några bilder tagna lördagen den 6 oktober då vi samlades för att som vanligt inför vintern ta upp bryggorna. Även den här gången hade ett gäng samlats under fredagen för att då hjälpa till med upptagningen av bommar.
Stort tack till dem och alla vi andra som samlades på lördagen för att ordna med resten. Stort tack till Kjell och Daniel som även i år lånat frontlastare med snablar.
Några av de upptagna bryggdelarna kommer att behöva reparation och det får vi ordna till våren. Vi kommer även att till våren flytta om bryggplatserna på gamla bryggans högra sida för att få 4 till stora bryggplatser, detta kommer att ge något smalare små platser närmast land. Dessa kommer att fördelas bland de med smala båtar.
I samband med kaffe och smörgås, tack för dessa Jan, diskuterade vi även att en ny Hamnkapten behöver väljas att ta vid efter Tom Myrland samt även en ny kassör efter Mkael Lönnqvist som inte vill fortsätta.