Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs Småbåtsklubb 2019

Datum: 2019-02-11
Plats: Mötesrummet Pro lokalen.

 1. Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Ordförande Jan Lindberg valdes till årsmötets ordförande.
 4. Rickard Grusell valdes till årsmötets sekreterare.
 5. Till protokolljusterare valdes Ove Lindström och Tony Hildingstam.
 6. Jan Lindberg läste upp årsmötesprotokollet från 2018 som godkändes och lades till handlingarna.
 7. Stefan Andersson läste upp en kortfattad verksamhetsberättelse för år 2018 som godkändes.
 8. Mikael Lönnberg och Ove Lindström föredrog en aktuell kassarapport och revisionsberättelse för 2018, och båda godkändes.
 9. Årsmötet beviljade 2018 års styrelse ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter.
  1. Ordförande 2 år Jan Lindberg (vald till 2020)
  2. Vice ordförande 2 år Rickard Grusell (vald till 2021)
  3. Kassör 2 år Helena Mikkelä (nyvald till 2021)
  4. Sekreterare 2 år Stefan Andersson (vald till 2020)
  5. Hamnkapten 1 år Kenth Steensen (nyval)
  6. Suppleant 1 år Kjell Lignell (omval)
 11. Ordförande Jan Lindberg och kassör Helena Mikkelä valdes till firmatecknare var för sig.
 12. Omedelbar justering av paragraf 11
 13. Revisorer 1 år Christer Lindqvist (nyval) och Ove Lindström (omval)
 14. Revisorssuppleant 1 år Kjell Lignell (nyval)
 15. Valberedning 1 år Ove Lindström (omval)
 16. Medlems-, och båtplatsavgifter för år 2020.
  Medlemsavgift, 200:-
  Liten båtplats, 500:-
  Stor båtplats, 700:-
 17. Bryggutläggning kommer att ske lördag 2019-04-27 kl 09.00.
 18. Övriga frågor:
  1. Nya bommar har beställts för 67 299 kr
  2. Alla gamla bommar har sålts via blocket, intäkt 7 000 kr
  3. Klubbstugan behöver målas om, Ordförande köper in material och kostnaden delas med Vattenföreningen
  4. Vi behöver en egen lokal för att lägga undan sånt som ej används regelbundet, Ove Lindström hör med kommunen om gamla vattenverket kan upplåtas
  5. Gottlands Entreprenad är intresserade av båtplats, förslag om att upplåta båtplats mot att de ställer upp med maskiner vid vissa arbeten antogs
  6. Föregående års diskussion om PH-värdet i sjöarna (fisket har blivit sämre, hur mår sjöarna egentligen) följdes upp med en rapport från David Hildingstam som ingår i styrelsen för vattendragen. Alla prover visar att sjön mår bra, dock är det syrefattigt under 6 meters djup. Prover som Länsstyrelsen ombesörjer visar på gott om smådjursliv.
  7. Nya regler gäller fortsättnings för Hedströmmens utlopp i vår sjö, fiskeförbud inom 100 meter från utloppet för att skydda öringstillväxten.
 1. Ordförande avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Rickard Grusell sekreterare                                         Jan Lindberg ordförande,

 

Justeras.

Ove Lindström                                                           Tony Hildingstam

 

Närvarande:
Jan Lindberg
Rickard Grusell
Mikael Lönnberg
Ove Lindström
Tony Hildingstam
Björn Hildingstam
David Hildingstam
Kjell Lignell
Torgny Johansson
Katarina Nilsson
Martin Nylund