Årsmötesprotokoll 2010

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs småbåtsklubb

Datum: 2010-04-12
Plats: Hyresgästföreningens lokal Klockarberget.

 1. Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Sittande Jan Lindberg valdes till årsmötets ordförande.
 4. Kjell Lignell valdes till årsmötets sekreterare.
 5. Till protokolljusterare valdes Rickard Grusell och Ove Lindström.
 6. Ulf Lindström läste 2009 års mötesprotokoll som godkändes och lades till handlingarna.
 7. Ulf Lindström och Jan Lindberg läste upp en kortfattad verksamhetsberättelse för år 2009 som godkändes.
 8. Jan Lindberg föredrog en aktuell kassarapport och revisionsberättelse. Båda godkändes.
 9. Årsmötet beviljade 2009 års styrelse ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter.
  1. Ordförande 2 år                     Jan Lindberg
  2. Vice ordförande 2 år              Göran Emilsson
  3. Sekreterare 2 år                     Ulf Lindström
  4. Hamnkapten1 år                    Tom Myrland
  5. Suppleant 1 år                       Kjell Lignell
 11. Ordförande Jan Lindberg och kassör Mikael Lönnberg valdes till firmatecknare var för sig.
 12. Revisorer 1 år                                 Bertil Leneklint och Gert-Ove Johansson
 13. Revisorssuppleant 1 år                   Bengt-Ove Forsberg
 14. Valberedning 1 år                            Roine Pettersson
 15. Medlems-, och båtplatsavgift för år 2010, årsmötet beslutade om oförändrad avgift.
  1. Medlemsavgift                      100 :-
  2. Liten båtplats                        400 :-
  3. Stor båtplats                         600 :-
 16. Bryggiläggning kommer att ske 2010-05-08, om det är isfritt.
 17. Under 2009 har bommen varit olåst och det har inte varit något problem med ”gratis iläggningar” av båtar. Nya bryggor som ska ligga vid piren är inköpta. Bra jobbat av Ulf Lindström och Jan Lindberg med bryggleverantören, som gav oss ett överkomligt pris på dessa bryggsektioner.
 18. Kommunen har anlitat en landskapsarkitekt som kommer att titta på situationen kring återvinningsstationen. Det kommer att ske i samråd med båtklubben.
 19. Ett återkommande problem är att det finns många tomma platser hela säsongen vid bryggan när vi har en kölista på ca 20 personer.
  Vid utskick av inbetalningskort ska ett bifogat brev följa medfölja där ett datum för sista ilägg av båt måste ske. Förslag på datum 21/6.
  Vid tom plats 21/6 kontaktas hyrestagaren där denna får reda på situationen.
  Platsen hyrs ut i andra hand av båtklubben. Dvs. att nuvarande hyrestagare blir av med sin plats denna säsong.
  Om bryggplatsen hyrs ut i andra hand av hyrestagare måste hamnkaptenen informeras.
  Hamnkaptenen tycker att i nuläget är det svårt att veta vem som hyr ut i andra hand.
 20. Mötet avslutades med fika

 

Vid protokollet:

 

——————————–                                                                ——————————-
Kjell Lignell                                                                                      Jan Lindberg

Justeras:

 

——————————–                                                                ——————————-
Rickard Grusell                                                                               Ove Lindström

 

Skinnskatteberg 2010-04-212